Điều khoản, điều kiện

Điều khoản, điều kiện

Xin chào mừng quý khách hàng đến với Trang điện tử của Công ty Ngôi Nhà Chào Buổi Sáng (sau đây được gọi tắt là “Công Ty”, “chúng tôi”, “GMH” hoặc “của chúng tôi”). Trước khi tra cứu thông tin, xin Quý khách vui lòng dành ít thời gian đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dành cho quý khách hàng. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Điện Tử, quý Khách Hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản và Điều Kiện và Chính Sách Bảo Mật dành cho Khách Hàng. Trong trường hợp quý khách hàng không đồng ý với một trong các quy định của điều khoản và điều kiện này, quý khách vui lòng ngừng/không truy cập và sử dụng các dịch vụ của trang điện tử.

GMH đảm bảo tính hợp pháp của các nội dung và hình ảnh được trình bày trên trang mạng của Công ty. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên trang tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Các điều khoản và điều kiện được chuẩn định bởi pháp luật Việt Nam

PHẦN A -  ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

I. ĐỊNH NGHĨA

1.1. “Dịch Vụ”: có nghĩa là các hoạt động nâng cao thể chất, hoạt động tinh thần, …do Công ty cung cấp.

1.2. “Hội Viên”: có nghĩa là cá nhân ký kết hợp đồng hội viên với Công Ty.

1.3. “Thẻ Hội Viên”: có nghĩa là thẻ hội viên được Công Ty cấp cho Hội viên để Hội viên có thể ra vào và sử dụng dịch vụ của GMH.

1.4. “Trang Điện Tử”: có nghĩa là trang điện tử www.gmh.vn thuộc quyền quản lý, vận hành và duy trì của Công Ty nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực.  

II. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG ĐIỆN TỬ

Điều khoản và điều kiện sử dụng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi giữ quyền được thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện cũng như các quy định bất cứ lúc nào và theo ý mình và sẽ thông báo trước cho khách hàng. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Công Ty đăng tải bản cập nhật của các Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng lên Trang Điện Tử. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng tải tức là quý khách hàng đã chấp nhận các thay đổi đó. Trong trường hợp quý khách hàng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau thay đổi có thể ngừng truy cập và sử dụng trang điện tử. Do đó, vui lòng kiểm tra thường xuyên mục điều khoản và điều kiện để cập nhập kịp thời các quy định mới của Công ty

Công ty có quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của khách hàng để đảm bảo sự vận hành của website.

III. QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin cá nhân cần thiết phục vụ cho các quy trình thanh toán hoặc nhằm mang lại cho quý khách hàng sự phục vụ tốt hơn. Xin hiểu rằng GMH có thể sử dụng những thông tin do quý khách hàng đã cung cấp để liên lạc với quý vị.

Bằng cách sử dụng mục từ đăng ký hội viên hoặc mục từ cung cấp thông tin trên trang điện tử, khách hàng đã đồng ý cho phép Công Ty thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin của quý khách hàng. Công Ty không có nghĩa vụ phải chi trả bất kỳ khoản phí hay nghĩa vụ tài chính nào cho Khách Hàng hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác trong việc khai thác, sử dụng các thông tin. Việc khai thác, sử dụng sẽ không được xem là vi phạm các quy định của pháp luật hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay bất kỳ quyền dân sự nào khác.  

Và cũng xin hiểu rằng luôn có những rủi ro gắn với việc cung cấp dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua Internet và không có hệ thống công nghệ nào tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn cố gắng sử dụng các biện pháp thích hợp để giảm thiểu những rủi ro của việc truy cập trái phép, hoặc sử dụng không đúng đắn các thông tin cá nhân của quý khách hàng.

Để bảo vệ quyền lợi khách hàng và để quý khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Vui lòng truy cập http://gmh.vn/chinh-sach-bao-mat để hiểu rõ chi tiết các hoạt động bảo mật, các quy định về việc Công ty thu thập và sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp.

IV. GIỚI HẠN VIỆC SỬ DỤNG TRANG ĐIỆN TỬ, NHỮNG TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG

- Tất cả thông tin hoặc các tài liệu được hiển thị trên Trang điện tử này (ví dụ các tài liệu đính kèm trên trang) được quản lý, sở hữu và được cho phép sử dụng bởi chúng tôi. Việc sử dụng lại các tài liệu hoặc thông tin trên trang phải được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.

- Xin hiểu rằng bằng cách sử dụng trang điện tử, quý khách hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang điện tử của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký hội viên, thanh toán và sử dụng dịch vụ của GMH, trừ trường hợp quý khách hàng có bằng chứng cụ thể chứng minh các vấn đề gây ra các thiệt hại phát sinh từ sự bất cẩn trong quản lý điều hành hoặc do lỗi cố ý của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào do không tuân thủ các điều kiện và điều khoản, các quy định của pháp luật có liên quan hoặc các vấn đề, thiệt hại phát sinh từ các nguyên nhân vượt tầm kiểm soát hoặc bất khả kháng. 

- Trong trường hợp, vì sự không tuân thủ các điều kiện và điều khoản này của khách hàng mà gây ra thiệt hại, tổn thất cho chúng tôi, khách hàng đồng ý bồi thường cho Công ty chúng tôi các tổn thất do sự việc nêu trên gây ra.

V. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Để đăng ký sử dụng các Dịch Vụ trên Trang Điện Tử, quý khách hàng được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không giới hạn): họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, thư điện tử của quý Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các thông tin do Khách Hàng cung cấp cho Công Ty, và Công Ty không có nghĩa vụ xác minh các thông tin đó.

2. Quý khách hàng khi truy cập trang điện tử này không được thực hiện những hành vi sau đây:

 • Sử dụng trang điện tử này vào mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.
 • Sao chép, trích dẫn các nội dung trong website khi chưa được sư đồng ý của chúng tôi
 • Tải lên hoặc phát tán thông tin riêng tư của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự chấp thuận của họ.
 • Nói xấu, làm nhục, phỉ báng người khác.
 • Những hoạt động hoặc sử dụng các công cụ, chương trình gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trang.
 • Phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống của Trang Điện Tử hoặc Công Ty;
 • Cản trở hoạt động hoặc sự vận hành của Trang Điện Tử dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Tải lên các tập tin chứa virus hoặc các tập tin bị hư mà có thể gây thiệt hại đến sự vận hành của máy tính khác.
 • Đăng tải các nội dung xuyên tạc hoặc vi phạm pháp luật;
 • Những hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi pháp luật hiện hành.

PHẦN B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang điện tử và chọn mục “Đăng ký hội viên” .

Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, Khách Hàng chọn mục “Đăng ký Hội viên” hay “Đăng ký tư vấn” hay “Đăng ký trải nghiệm”.

Bước 3:

- Nếu quý khách hàng chọn “Đăng ký tư vấn” hay “Đăng ký trải nghiệm”, nhân viên của GMH sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.  

- Nếu quý khách hàng chọn “Đăng ký Hội viên” thì sẽ được dẫn đến trang Thanh toán và nhập thông tin thanh toán theo hướng dẫn. Khách Hàng sẽ thanh toán bằng các hình thức trực tuyến (qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM)…, sau khi hoàn tất thanh toán nhân viên của GMH sẽ liên hệ với quý khách để xác nhận thông tin thanh toán và hướng dẫn các bước tiếp theo.

PHẦN C - LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web này có sự liên kết đến các trang web khác không do GMH quản lý hoặc điều khiển, do đó chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với nội dung của các trang web đó.

PHẦN D - HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ qua các cách thức sau:

 1. Liên hệ qua đường dây nóng: 0888.187.189
 2. Liên hệ qua địa chỉ thư điện tử: gmh@gmh.vn
 3. Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: 187 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

 

Hotline: 0888187189
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0888187189
Zalo